Marts - Aftenbesøg på Vestforbrænding - Torsdag den 31 marts 2016

Vestforbrændings Formidlingstjeneste fortæller om miljørigtig affaldsbehandling med konkrete eksempler på, hvordan korrekt sortering virkelig kan gøre en forskel for miljøet.

Oplægget er på knap en time og er ikke tilrettelagt efter børn under 10 år.

Herefter er der rundvisning på forbrændingsanlægget.

På rundvisningen går man meget rundt, også på trapper, og besøget kan derfor ikke gennemføres af gangbesværede og kørestolsbrugere.

Besøget er gratis og varer i alt ca. 2,5 time.
Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 12.00

Husk at skrive samtlige deltageres fulde navne.
Tilmelding til ét af nedenstående hold:
17.00 - 19.30
Ledige pladser: 23
TILBAGE